Veilig leren lezen

 

Planbord en plankaartjes


Het planbord is een handig hulpmiddel in uw klassenorganisatie. Het visualiseert op een overzichtelijke manier het verloop van de les. Leerlingen zien snel wat de verplichte en facultatieve taken zijn en wie verdere instructie krijgt. De werkinstructie kan kort zijn omdat de leerlingen dankzij het planbord snel een goede, zelfstandige werkroutine opbouwen.

Bij Veilig leren lezen kim-versie zijn ook nieuwe planbordkaarten ontwikkeld. Deze nieuwe planbordkaarten zijn goed te combineren met het planbord van de 2e maanversie.