Veilig leren lezen

 

Handleidingen per kern


In de handleiding Veilig leren lezen nieuw vind je een overzichtelijke beschrijving van elk lesonderdeel. Bij elke kern hoort een handleiding. In Digiregie vind je de volledige digitale handleiding.


Basisles

Kenmerkend voor de basisles en het basiskwartier is dat de inhoud zich richt op het verwerven van een goede, technische lees- en spellingvaardigheid. De basisles bestaat uit vier lesfasen: introductie, instructie, verlengde instructie en zelfstandig werken, afronding. Differentiatie vindt plaats in de vorm van drie verschillende aanpakken: maan-aanpak voor methodevolgers, ster-aanpak voor risicolezers, zon-aanpak voor excellente lezers.


Integratielessen

Integratielessen hebben een heel ander karakter dan basislessen. Integratielessen zijn niet gericht op technische vaardigheden, zoals technisch lezen en spelling. De inhoud van integratielessen is gericht op: ontwikkelen van plezier in lezen, interactief voorlezen, ontwikkelen van verhaalbegrip, uitbreiding van de woordenschat, mondelinge taal en creatief schrijven. De integratieles kent de volgende opbouw: introductie, leskern, afronding. Alle leerlingen van de drie verschillende aanpakken zijn bij deze lessen betrokken. Zo krijgen de leerlingen gelegenheid om van elkaar te leren.


Blader door een selectie van de handleiding


Overzichtelijk

Bekijk hierboven een voorbeeld van een basisles en een integratieles. Bij elke les zijn de lesdoelen, materialen en activiteiten overzichtelijk omschreven: