Veilig leren lezen

 

Doorgaande lijn


Veilig leren lezen maakt onderdeel uit van een doorgaande lijn voor leesontwikkeling in het basisonderwijs. De nieuwe didactische keuzes van Veilig leren lezen zijn gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen.


Gestructureerde opbouw

De methode kent een gestructureerde opbouw van het letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht uitgaat naar het ontdekken en gebruiken van structuren in woorden en het verwerven van kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen. Op systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch lezen veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in leerjaar 1 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling.

Daarmee vormt Veilig leren lezen samen met Dag Jules!, Dag Loeloe!, Dag Pompom!, Veilig leren lezen, Zie zo Taal / Zie zo Spelling de doorgaande lijn lezen-taal van de kleuterklas t.e.m. leerjaar 6. Dag Jules! - Bezoek www.dagjules.be Dag Loeloe! - Bezoek www.dagloeloe.be Dag Pompom! - Bezoek www.dagpompom.be Zie zo Taal / Zie zo Spelling - Bezoek www.ziezotaal.be