Veilig stap voor stap

 

Toetsing en evaluatie


Ter afsluiting van elke kern is er een toetsmoment. De leerlingen maken dan de Veilig & vlot toets van de betreffende kern. Daarmee toetst u het vlot lezen van woorden met bekende letters.

Leerlingen die onvoldoende of twijfelachtig scoren op de Veilig & vlot toets, toetst u verder. Zodoende komt u te weten met welke accuratesse en snelheid zij letters, woorden en zinnen lezen. Dat gebeurt aan de hand van pagina 16 van het leesboekje bij de betreffende kern.


Meetmomenten

Na bepaalde kernen (kern 2, 4, 6, 8, 11) zijn ‘meetmomenten’ ingepland. Hierbij neemt u behalve de Veilig & vlot toets, ook altijd pagina 16 van het leesboekje af. Al deze toetsen zijn genormeerd. Met pagina 16 van het leesboekje meet u vergelijkbare vaardigheden als bij de meetmomenten van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het buitengewoon onderwijs.


Toetssite

De Toetssite is zo opgezet dat u snel en gemakkelijk de leesontwikkeling van uw leerlingen kunt controleren. Voor de belangrijkste toetsen uit Veilig leren lezen kunt u de gegevens simpel verwerken. Via concrete adviezen, duidelijke tabellen, overzichten en grafieken kunt u de vorderingen goed analyseren en bepalen welke bijsturing voor welke leerling nodig is. De Toetssite bij Veilig stap voor stap verschijnt vóór schooljaar 2011-2012. Hoe eerder leesproblemen worden gesignaleerd, des te groter de kans dat zij met succes worden opgelost. Met de Toetssite Veilig stap voor stap kunt u de leesontwikkeling van uw leerlingen nauwkeurig volgen en evalueren. U ziet meteen waar zich knelpunten in de leesontwikkeling voordoen. Lees meer over Toetssite Veilig stap voor stap


 

Software bestellen  

Nieuwe gebruiker
Systeemvereisten
Handleidingen
Veelgestelde vragen


Al gebruiker?

Aanmelden software