Veilig leren lezen

 

over Veilig leren lezen


Annet Wooninck en Cobi van den Heuvel   

Leerkrachten van basisschool De Oversteek in Dreumel

Annet Wooninck en Cobi van den Heuvel staan samen voor de graadsklas derde kleuterklas/eerste leerjaar op basisschool De Oversteek in Dreumel. Cobi op maandag en dinsdag en Annet op donderdag en vrijdag, de woensdag doen ze om en om. Het werken in een graadsklas is deels uit nood geboren, maar ze zien het ook zeker als toegevoegde waarde. De leerlingen pikken veel van elkaar op.

Katia Devreker-Coenen  

Basisschool De Leerboom in Halle
Hoe Henri leerde lezen en schrijven met autisme en dyspraxie

Henri Devreker (10) heeft een autisme spectrumstoornis en verbale dyspraxie. Op vierjarige leeftijd sprak hij slechts twintig woorden. Na een periode van buitengewoon basisonderwijs en thuisonderwijs zit Henri nu in het tweede leerjaar van het gewone basisonderwijs. Op basisschool De Leerboom in Halle leert Henri op zijn eigen manier lezen met Veilig in stapjes en Veilig leren lezen. Henri’s taal-, lees- en schrijfontwikkeling gaat met sprongen vooruit. Met name omdat er voortdurend aandacht is voor woorden in een betekenisvolle context. Inmiddels kan Henri zelfs korte gesprekjes voeren. Zijn moeder Katia ziet veel kansen voor Henri en waarom ze onbenut laten?

Joleen de Meerleer en Ghisele Dierickx  

BS de Zilverberk, Haaltert (België)
'Je kunt zwakkere lezers iets extra’s bieden'

Joleen is leerkracht in het eerste leerjaar en GOK-leerkracht op basisschool de Zilverberk in Haaltert (bij Aalst). Samen met haar collega Ghisèle Dierickx doet zij dit jaar voor het eerst ervaring op met de Leerkrachtassistent.

Suzan Ouwerkerk  

leerkracht graadsklas leerjaar 1-2, De Regenboog in Dordrecht

Suzan Ouwerkerk is leerkracht van graadsklas leerjaar 1-2 van De Regenboog in Dordrecht. In leerjaar 1 krijgen de kinderen leesonderwijs met Veilig leren lezen en in leerjaar 2 met Estafette Nieuw.
Een goede combinatie?

Michael Vader  

Kardinaal de Jongschool in Alkmaar

"Het vraagt wel wat zelfstandigheid van de kinderen."

Mirjam van lier  

BS 't Schrijverke in Herpen

"Het lesgeven in een graadsklas vraagt organisatietalent en flexibiliteit."

Gijs Gilsing  

BS Madelief in Den Bosch

"De differentiatiemogelijkheden zijn in de nieuwe versie prima uitgewerkt."

Sandra Teunis  

De Kubus in Druten

"Ik wil graag de lijn van de kleuters doortrekken naar het eerste leerjaar."

Jolanda Struyk  

OJS Het Scala in Kampen

"De ankermaterialen zijn afwisselend, waardoor de kinderen alert blijven."