Veilig leren lezen

 

Handleidingen

De katernen met de lesbeschrijvingen zult u in de praktijk het meest gebruiken. De beschrijvingen zijn zo vormgegeven dat u snel ziet:

Zowel startende leerkrachten als ervaren leerjaar 1 leerkrachten kunnen goed met de handleiding uit de voeten. Er is altijd duidelijk aangegeven welke onderdelen beslist behandeld moeten worden en welke eventueel als aanvulling kunnen dienen.