Veilig stap voor stap

 

Hulp bij uw keuze - FAQ's

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan onze klantenservice.

 


Veelgestelde vragen over Veilig stap voor stap

Wat zijn de verschillen tussen Veilig leren lezen en Veilig stap voor stap?
Welke materialen van Veilig leren lezen kan ik gebruiken?
Zijn er ook jaarplanningen bij Veilig stap voor stap?

Ja, deze kunt u vinden via deze link: Veilig stap voor stap jaarplanningen.

 

Wat doe ik met kinderen die in kern 7 binnenkomen?

Hiervoor bestaan aparte planningen. Lees: jaarplanningen vanaf kern 7. Meer informatie vindt u ook in het artikel: 'Praktische zaken voor een goede start in kern 7'.

 

Is het planbord van Veilig leren ook in te zetten bij Veilig stap voor stap?

Ja, in Veilig stap voor stap wordt nadrukkelijk naar het planbord verwezen. Er zijn ook registratieformulieren voor Veilig stap voor stap ontwikkeld.

 

Zijn er richtlijnen voor het werken met verschillende niveaus?

Lees in het artikel: Veilig stap voor stap: uitgave voor het buitengewoon onderwijs het hoofdstuk 'Organisatie'.

 

Hoe gaat het werken met de kernverhalen?

Die worden voorafgaand aan de kern voorgelezen. Zie hiervoor de jaarplanning van Veilig stap voor stap. De ankerverhalen zijn opgenomen in de handleiding. Lees hoofdstuk 'Handleiding' in het artikel materialen Veilig stap voor stap.

 

Is het dyslexieprotocol voor het buitengewoon onderwijs opgenomen in Veilig stap voor stap?

De toetsen van Meetmoment 1 en Meetmoment 2 die we in Veilig stap voor stap hanteren zijn inhoudelijk vergelijkbaar met die van de betreffende meetmomenten in het Protocol. Meetmoment 3 heeft methodegebonden toetsen die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met de wintersignalering van het Protocol. U kunt ze direct na kern 6 afnemen. De school kan zelf kiezen hoe om te gaan met methodeonafhankelijke toetsen en leerlingvolgsystemen.

 

Waarom kiest Veilig stap voor stap in kern 5 voor ‘sprookjes’ in plaats van ‘verhalen en vertellingen’?

In Veilig stap voor stap is de planning anders dan in Veilig leren lezen. Als de scholen aan kern 5 beginnen, zijn Sinterklaas en kerst allang niet meer aan de orde. Vandaar dat we in Veilig stap voor stap gekozen hebben voor sprookjes. Dit hoeft geen problemen te geven bij de scholen, want de inhoud van beide kernen is gelijk.

 

Wat kan ik doen als ik binnen mijn school geen aandacht aan sprookjes wil geven?

In plaats van het leesboekje 'sprookjes' kunt u het leesboekje 'winter' gebruiken. In dit leesboekje komen Sint en kerst niet voor. Daarnaast zou u het winterverhaal uit het anker kunnen gebruiken. In de handleiding kunt u de verwijzingen naar de sprookjeselementen dan overslaan, zoals het ankerverhaal op pagina 7-11 van handleiding 5. Ook de verwijzingen naar het voorlezen van de sprookjes op pagina 14 van handleiding 5 kunt u negeren.

 

Waar vind ik de boekenlijst die de kinderen in de boekenhoek kunnen bijhouden?

Binnenkort verschijnt een artikel over leesbevordering op de website. Daarin vindt u ook de boekenlijst.

 

Verschijnt er een kopieermap?

Nee, alle kopieerbladen staan op de website.

 

Kern 9-12 komen in de eerste helft van het tweede schooljaar aan bod? Wat gebeurt er de rest van het schooljaar?

In het eerste jaar wordt kern 1 t/m 8 behandeld. In de eerste helft van het tweede jaar komen kern 9-12 aan bod. Daarna gaat u over op de taalmethode die uw school heeft en de methode voor voortgezet technisch lezen, bijvoorbeeld Estafette Nieuw. Deze methode sluit bijzonder goed aan op Veilig stap voor stap.

 

Komt er een materialen- en gebruikerskatern?

Ja, op de site staan nu artikelen over Veilig stap voor stap die later worden opgenomen in het materialen- en gebruikerskatern. Kijk ook bij het uitgeefschema resterende materialen.